SRPSKA KNJIGA PREDVIĐANJA! - “JI ĐING” SRPSKI
- APLIKACIJE -

DOBRO DOŠLI !
Poštovani prijatelji !


Ovaj program omogućuje da svoj um,na jednostavan način, povežete sa riznicom kosmičke inteligencije i mudrosti.

To vam pruža sledeće mogućnosti:
-predvidjanje budućnosti
-saveti za poboljšanje budućnosti
-saveti za uspeh i zaradu-“kosmička plata”- to su ideje kao sadašnja i buduća osnova za dobre zarade.
-saveti za razne potrebe (zdravlje, posao, ljubav, društveni odnosi, sudski procesi..)
-svetlosno tumačenje snova
-buđenje skrivenih sposobnosti uma
-razvoj kompjuterske inteligencije
-obrazovanje kompjutera i razgovor sa njim
itd.

Kako je to moguće?

Ovaj program je nastao zakonitim povezivanjem značenja reči sa genetskim kodom i Ji Đingom, Kineskom knjigom promena.
To povezivanje je izvršeno preko svetlosne formule. To je matematički obrazac, koji pokazuje na koji se način mehanička energija reči, posle delovanja na bubne opne, prevodi u živčane struje, zakonito povezane sa svetlom i bojama.

Primenom svetlosne formule izračunava se boja reči, ili svetlosno stanje reči.
To je ključ za ulazak u unutrašnja polja uma, a preko njih i u svet simbola, duhovnih praslika, zatim u riznicu kosmičke inteligencije i mudrosti.

Na vama je da pratite veoma jednostavna uputstva, a kompjuter odradjuje ostali deo posla.

Pišite ćirilicom ili srpskom latinicom !!

Cena je samo 10 (deset) evra /u dinarima po kupovnom kursu evro/ za svaki ulazak u program !
Jedan ulazak u Program traje 60 minuta.

Načini plaćanja:

1. Devizni račun /EUR/
BENEFICIARY :MNIC Nikola Tesla
,Bulevar Despota Stefana 37,Beograd
IBAN -RS35160005400002286484
2. Devizni račun /USD/
IBAN:RS35160005400002286484

BANKA:BANCA INTESA AD, BEOGRAD, R SERBIA,
Ul Milentija Popovica 7b
SWIFT: DBDBRSBG
3. Dinarski racun- 160-483282-89- BANCA INTESA AD, BEOGRAD,
R SERBIA
4. Preko Paypal kartice
5.uplatnicom preko pošte u R Srbiji na naš mob telefon +381 62 853 32 68 Milka Kresoja
6.u kripto valuti one coin na MNIC NIKOLA TESLA
7. druge mogućnosti plaćanja biće naknadno objavljene


NAČINI PLAĆANJA

PayPal

Cash

Gotovinsko plaćanje

Log in

Registrovani korisnici